top of page

VÅRA TJÄNSTER

Nordic Maritime Group erbjuder marina tjänster inom flera olika områden. Våra specialkompetenser är:

  • Kulturmiljövård under vatten

  • Geofysisk kartering med side scan sonar

  • Undervattensfotografering

  • Fotogrammetri och 3D-modellering både över och under vattnet

  • Maringeologisk kartering, provtagning

  • Flygfotografering

Arkeologiska undersökningar under vattnet görs ofta för att lokalisera okända fornlämningar på botten innan byggprojekt i vattenområden påbörjas.

MARINARKEOLOGI

GEOFYSISK KARTERING

Kartering av havsbotten utförs för att bestämma bottendjup och bottenbeskaffenhet, hitta lämpliga ledningskorridorer och lokalisera objekt på botten.

MARIN FORSKNING

Vi erbjuder geologisk konsultation samt flygfotografering med landskapsmodellering i 3D. Marinbiologiska undersökningar kan beställas genom oss.

bottom of page