top of page

MARIN FORSKNING

Vi erbjuder geologisk konsultation och genom oss kan ni även beställa marinbiologiska undersökningar.

Vi kan genom flygfotografering skapa exakta landskapmodeller i 3D och vi hjälper även till när ni behöver vatten- och miljötillstånd för exploateringsprojekt i vattenområden.

Våra tjänster:

  • Maringeologisk konsultation inför undervattensarbeten

  • Undervattensfoto/video

  • Flygfotografering och datahantering

  • Miljöstudier

  • Bottensedimentanalys

  • Sedimentprovtagning

bottom of page