top of page

PALVELUT

Nordic Maritime Group voi auttaa sinua vedenalaisissa tutkimushankkeissasi, esimerkiksi vesilupaa varten. Tuotamme ratkaisuja vedenalaistutkimukseen ammattitaidolla ja uudenlaisista näkökulmista.  Päätoimialamme on meriarkeologinen tutkimus ja sen eri osa-alueet, mutta teemme myös merenpohjan mittauksia ja muita merentutkimukseen liittyviä hankkeita. Kehitämme ilmakuvausta arkeologisen tutkimuksen tarpeisiin myös veden alla. 3D mallinnuksia voimme tuottaa maalta ja vedenpinnan alapuolelta.

Meriarkeologinen tutkimus tapahtuu usein merenpohjaan kohdistuvan rakennus- tai ruoppaushankkeen yhteydessä. Teemme inventointeja, kaivauksia, dokumentointia ja näytteenottoa.

MERIARKEOLOGIA

LUOTAUSTYÖT

Merenpohjan luotauksia tehdään esimerkiksi syvyyden, pohjanmuotojen ja -koostumuksen selvittämiseksi. Pystymme kartoittamaan kaapeli ja putkilinjoja viistokaikuluotaamalla.

MUUT PALVELUT

Tarjoamme merigeologista konsultointia, ilmakuvausta tutkimuksen tarpeisiin sekä 3D mallinnusta ilma- ja vedenalaiskuvista. Meribiologinen tutkimus onnistuu kauttamme.

bottom of page