top of page

MERIARKEOLOGIA

Suurin osa meriarkeologisesta tutkimuksesta tehdään rakennushankkeiden yhteydessä. Tällaisia hankkeita ovat esimerkiksi vesirakennus, sataman laajennus, ruoppaustyöt ym. Usein se tarkoittaa myös vesiluvanmukaisten tutkimustulosten hankkimista. Kauttamme saat laadukkaat ja tehokkaat tutkimukset, jotka edesauttavat hankkeesi etenemistä. Arkeologiseen tutkimukseen kuuluu arkistoselvitykset, kenttätyöt ja raportointi. Teemme inventointeja myös rannoilla ja maalla.

Tutkimme omana tutkimushankkeenamme Itä-Suomessa esihistoriallisten asuinpaikkojen vedenalaisosia. Tutkimus jatkuu kenttäkaudella 2017.

Meriarkeologiset palvelumme:

  • Arkeologiset inventoinnit

  • Arkeologiset kaivaukset

  • Viistokaikuluotaus- ja multibeam-aineiston tulkinnat

  • Arkistotutkimukset ja raportointi

  • Vedenalaiskuvaus

  • ROV-tarkastukset

  • Dendrokronologiset näytteenotot

  • Sedimenttinäytteet venäläisellä suokairalla ym.

  • Fotogrammetria

  • Arkeologiset konsultoinnit myös maakohteissa

bottom of page