top of page

MARINARKEOLOGI

De flesta marinarkeologiska undersökningar utförs inför diverse byggprojekt och exploateringar under vattnet. Det kan handla om allt ifrån sjöförläggning av olika typer av ledningar till större farledsmuddringar eller förberedelser inför uppförandet av havsbaserade vindkraftsparker etc. En arkeologisk undersökning (utredning) består i regel av en kart- och arkivstudie, fältarbete och rapportering. Inget projekt är det andra likt och val av metod och tillvägagångssätt måste hela tiden anpassas efter rådande förhållanden.

I de stora sjösystemen i östra Finland driver vi ett forskningsprojekt som syftar till att lokalisera översvämmade stenådersbosättningar.

Våra tjänster:

 • Arkeologiska utredningar under vattnet

 • Arkeologiska förundersökningar

 • Utgrävningar under vatten

 • Besiktningar av vrak och andra lämningar under vattnet

 • Arkeologisk analys av geofysisk data (side scan sonar och multibeam)

 • Arkivforskning och and rapportering

 • Undervattensfotografering och videofilmning

 • ROV-besiktningar (ROV-undervattensrobot)

 • Dendrokronologisk provtagning

 • Bottenprovtagning

 • Arkeologisk konsultation

bottom of page