top of page

GEOFYSISK KARTERING

Med hjälp av kartering med side scan sonar och single beam-ekolod kan vi till exempel lokalisera objekt och indikationer på fornlämningar under vattnet, utföra djupmätningar och bottensubstrat-analyser samt hitta lämpliga ledningskorridorer på botten för kablar och rörledningar etc.

Vi kan presentera högupplösta sonarbilder på påträffade objekt med exakt positionering och djup- och storleksangivelser. Vi använder oss av en side scan sonar av märket DeepVision DE3468D.

Våra tjänster:

  • Lokalisera indikationer på fornlämningar under vatten

  • Lokalisera ledningar och rör på botten

  • Lokalisera lämpliga ledningskorridorer för ledningar och rör på botten

  • Utföra djupmätning med ekolod

  • Sonarkartera bottenområden inför undervattensexploateringar

  • Analys side scan sonar- och multibeamdata.

  • Utföra karteringar för att bestämma bottensubstrat och bottenbeskaffenhet

  • Lokalisera dumpningsplatser för farligt avfall

bottom of page